Varför skall man göra en elkontroll?

Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden.

Se till att göra en elkontroll innan man köper nytt hus, för det är vid ägarbyten de flesta felaktiga elinstallationerna kan upptäckas.


Idag finns det inget krav på att elinstallationer i privatbostäder ska kontrolleras och det är vanligt att elbesiktningar i samband med husköp utelämnas.


Det kan bli väldigt dyrt för den nya ägaren om man måste börja med att reparara sin elanläggning.


Vi gör elkontroller

Husägaren ansvarig


Som husägare är du ansvarig för att elanläggningen uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Om en brand eller annan olycka inträffar som beror på bristfälliga eller gamla elinstallationer riskerar du få nedsatt försäkringsbelopp.


Protokoll med åtgärder


I samband med en kontroll får du ett protokoll där det står vad som behöver göras i ditt hus.


En elkontroll kostar omkring 3000 kronor. För exakt prisuppgift, kontakta oss för en offert.


Punkter som ingår i en elkontroll:


Tester görs på gruppcentraler och säkringar

Test av jordfelsbrytare

Översyn av installationer och en allmän bedömning av elstandarden

Kontroll av ledningar och kablar

Kontroll av kopplingar, eluttag och strömbrytare

Ser över kyl, frys, spis och tvättmaskiner

När du köper hus eller bygger nytt

är det viktigt att kontrollera husets elinstallationer.


En felaktig installation kan innebära stora risker.

Som ägare är det du som är ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning.

Merted AB

556860-9985


Brotorp 1, 647 95 Åkers Styckebruk

Email:roland.fink@merted.se

Tel: 072-743 67 13© Merted AB 2016