Trygg i hemmet?


För oss är det självklart att ni ska känna er trygga i hemmet och ha god möjlighet att skydda era ägodelar.

 

Säkra företaget, huset eller värdesakerna med ett anpassat inbrottslarm.

 

Ett av sätten att öka tryggheten är att installera olika typer av larm, passage-kontroll samt övervakning med kameror.

Det finns ett oräkneligt antal företag som vill sälja ett tekniskt system.

Men vi vill gå utöver detta, tillsammans med er arbeta vidare, från teknisk support på erat nya system, till att vi tillsammans ska få hela ert säkerhetsarbete så kostnadseffektivt och resultatinriktat som möjligt.

 

Säkerheten i en fastighet eller företag är  beroende av byggnadstekniska åtgärder som brandskydd och skalskydd. Innan vi startar en projektering tar vi fram riskanalys, nulägesanalys, behovsbedömning och ett åtgärdsförslag.

 

I steg två utför vi sedan en komplett säkerhetsprojektering som omfattar allt från brandskydd till inbrottslarm, kameraövervakning och passerkontroll. Slutresultatet blir ett komplett program för fastighetens eller företags säkerhet som motsvarar kundens behov.

 

Våra medarbetare har djup kunskap om dessa system och olika angreppssätt.

Merted AB

556860-9985


Brotorp 1, 647 95 Åkers Styckebruk

Email:roland.fink@merted.se

Tel: 072-743 67 13© Merted AB 2016