Vi kan brandlarm, utrymningslarm och sprinklers!

 

För att ett automatiskt brandlarm ska ha den funktion som liv- och egendomsräddande säkerhetssystem krävs att larmet både utförs och underhålles på ett sätt som garanterar att den fungerar på rätt sätt.

 

För att ett brandlarm inte ska tappa sin funktion finns flera regler och rekomendationer som säger hur en anläggning ska skötas och hur man ska gå tillväga för vid tex ombyggnationer.

 

Krav finns på en utbildad och kompetent anläggningsskötare, att service och underhåll utförs enligt fastställda tidsintervaller, om- samt tillbyggnad av anläggningen sker med godkänd materiel, men även att alla arbeten som utförs sker på ett professionellt sätt.

 

Merted AB kan projektera er brandlarmsanläggning med utgångspunkt från de underlag ni redan har. Vi kan även hjälpa er att upprätta underlag för att ni ska kunna upphandla ett brandlarm på ett säkert sätt.

Merted AB kan erbjuda Dig följande:

 

Genomgång av Ditt behov av brandlarm och larmbehov

Teknisk konsultation

Offert av nytt brandlarm eller nya anläggning

Installation av din nya anläggning

Om- samt tillbyggnad av befintligt brandlarm

Anläggningsskötare

Service av brandlarmanläggning

Dokumentation av samtliga åtgärder

Felsökning

Överordnade system

Larmöverföring

Larmövervakning

Från- och tillkoppling av larm

Utbildning

Problemanläggningar

Hjälp vid driftsättning

Service och underhåll

Projektering

Merted AB

556860-9985


Brotorp 1, 647 95 Åkers Styckebruk

Email:roland.fink@merted.se

Tel: 072-743 67 13© Merted AB 2016