Vi kan brandlarm, utrymningslarm och sprinklers!

 

För att ett automatiskt brandlarm ska ha den funktion som liv- och egendomsräddande säkerhetssystem krävs att larmet både utförs och underhålles på ett sätt som garanterar att den fungerar på rätt sätt.

 

För att ett brandlarm inte ska tappa sin funktion finns flera regler och rekomendationer som säger hur en anläggning ska skötas och hur man ska gå tillväga för vid tex ombyggnationer.

 

Krav finns på en utbildad och kompetent anläggningsskötare, att service och underhåll utförs enligt fastställda tidsintervaller, om- samt tillbyggnad av anläggningen sker med godkänd materiel, men även att alla arbeten som utförs sker på ett professionellt sätt.

 

Merted AB kan projektera er brandlarmsanläggning med utgångspunkt från de underlag ni redan har. Vi kan även hjälpa er att upprätta underlag för att ni ska kunna upphandla ett brandlarm på ett säkert sätt.

Merted AB kan erbjuda Dig följande:

 

 • Genomgång av Ditt behov av brandlarm och larmbehov
 • Teknisk konsultation
 • Offert av nytt brandlarm eller nya anläggning
 • Installation av din nya anläggning
 • Om- samt tillbyggnad av befintligt brandlarm
 • Anläggningsskötare
 • Service av brandlarmanläggning
 • Dokumentation av samtliga åtgärder
 • Felsökning
 • Överordnade system
 • Larmöverföring
 • Larmövervakning
 • Från- och tillkoppling av larm
 • Utbildning
 • Problemanläggningar
 • Hjälp vid driftsättning
 • Service och underhåll
 • Projektering

Merted AB

556860-9985


Brotorp 1, 647 95 Åkers Styckebruk

Email: info@merted.se

Tel: 072-743 67 13© Merted AB 2016